Make your own free website on Tripod.com

On vocabolari (piscinin) Ingles-Milanes

'Sto vocabolari chý, 'me capissaree, el serviss domÓ per dÓ on idea di 'me hinn i parol milanes. Mi provaria no a voltÓ on quajcoss in Milanes doperand domÓ quest...

This vocabulary, as you well understand, is meant only to give a sample of Milanese words. I would not try to translate anything by using this only....


address l'indirizz
aeroplane l'areoplan
all tutt
alone in de per lu
always semper
bad gram
bed el lett
big gr˛ss
bird l'usell
black negher
blood el sangu
blue bloeu
bone l'˛ss
book el liber
bottle la botteja
boy el bagaj
bread el pan
broom la scova
brother el fradell
buy comperÓ
car la macchina
cat el gatt
chair la cadrega
chew sgagnÓ
chicken el pollaster
child el fioeu
chin el barb˛zz
choose scerný
close sarÓ su
cook el coeugh
corner el canton
cow la vaca
crazy matt
crowd la gent
day el dý
death la m˛rt
dirty vonc
doctor el dottor
dog el can
door la p˛rta
drink bev
dry succ
eat magnÓ
egg l'oeuv
empty voeuj
end la fin
enough assee
factory la fabbrica
farmer el villan
father el pader
fever la fever
fire el foeugh
fish el pess
flower el fior
foreign forestee
fresh fresch
friend l'amis
full pien
garden el giardin
girl la tosa
give
glass el biccer
go andÓ
gold l'˛r
green verd
hammer el martell
hat el cappell
head el coo
holiday la vacanza
horse el cavall
hot sbrojent
hour l'ora
husband el marý
inside denter
iron el ferr
island l'isola
juice el sugh
kill ammazzÓ
knife el cortell
lake el lagh
learn imparÓ
leg la gamba
listen scoltÓ
live viv
lose perd
lover el moros
market el mercaa
marriage el matrimoni
milk el latt
mirror el specc
money i danee
mother la mader
name el n˛mm
near visin
new noeuv
night la n˛tt
noise el frecass
now adess
old vegg
only domÓ
open dervý
outside de foeura
pain el dolor
parents i gent
park el parch
piece el t˛cch
post la p˛sta
quiet quiett
red ross
rich scior
river el fiumm
round tond
salt la saa
school la sc˛la
sea el mar
sell vend
shoe la scarpa
short cort
shout vosÓ
silver l'argent
sleep dormý
small piscinin
soap el savon
spoon el cuggiar
stone la preia
street la via
table la tavola
tax i tass
television la television
theatre el teater
thought el pensee
today incoeu
tomorrow doman
tooth el dent
train el tren
tree la pianta
understand capý
want vorŔ
water l'acqua
well ben
wheel la roeuda
whistle el ziffol
white bianch
wife la miee
wood el legn
year l'ann
yellow giald
yesterday ier
   
Milan Milan (m)
Lombardy la Lombardia